ÇİM TOHUMU VE HYDROSEEDİNG ÇİM UYGULAMASI

Çim tohumu uygulaması zorlu bir süreç olmasından dolayı dikkat ve deneyim gerektirir. Uygulamanın yapılacağı toprak özellikleri, gelişim süreci ve ilk biçme zamanına kadar olan süreci dikkatli takip etmek düzgün ve sağlıklı bir alan oluşturmanın ilk adımıdır.
Hydroseeding yöntemi;
püskürtme yoluyla erozyon kontrolü, şev alanları yeşillendirme, golf-spor sahaları ve çeşitli saha çalışmalarında kullanılan hızlı, güvenli, kaliteli çim ve çayır alanları oluşturmak amacı ile geliştirmiş bir çim ekim yöntemidir.